Eva Mach croatian violinist

Novalis music+art festival

NOVALIS MUSIC+ART FESTIVAL   NOVALIS music + art festival je organizacija koja se fokusira na suvremenu glazbu, obuhvaćajući koncerte i radionice različitih umjetničkih oblika. Predstavljajući umjetnike čiji se rad temelji na interdisciplinarnim projektima, stvorili smo platformu koja privlači širu javnost i ima za cilj demistificirati suvremenu glazbu, pomažući premostiti jaz između izvođača i slušatelja. Predstavljanjem…